Theta Doradztwo techniczne

Materiały i towary, które kwalifikuje się jako niebezpieczne, podlegają dziś określonym przepisom. W ten sposób dąży się do poprawy bezpieczeństwa zarówno człowieka, jak i otaczającego go środowiska naturalnego. Jest to konieczne, ponieważ nadal transport takich towarów niebezpiecznych odbywa się ostatecznie na naszych drogach. Regulujące przepisy oraz

Więcej

Kwartalnik Chemiczny

Profesjonalne wsparcie może przyjmować rozmaitą formę. Warto również wspierać się i wspomagać za sprawą dostępnego Kwartalnika Chemicznego, który porusza tematykę prawną oraz dostępnej wiedzy. W efekcie dostarczane są niezbędne informacje oraz ciekawostki z różnych dziedzin. Bardzo często okazują się one przydatne w branżach związanych z transportem, pr

Więcej